ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οι εγγραφές γίνονται με δικαιολογητικά (για ΥΔ: πάσο και ταυτότητα, για όλους/ες τους/ις άλλους/ες: έγγραφο σύμβασης ή εν γένει έγγραφα που να δηλώνουν σχέση εργασίας και ταυτότητα) και αίτηση εγγραφής (την οποία μπορείτε να τη ζητάτε και στο inbox της Σελίδας μας). Στις δια ζώσης εγγραφές (την ημέρα των Συσκέψεων) θα πρέπει οι συνάδελφοι/ισσες ναContinue reading “ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”

Create your website with WordPress.com
Get started