Design a site like this with WordPress.com
Get started

Καμία ανοχή στην έμφυλη βία και την εργοδοτική αυθαιρεσία!

Στο χώρο της Έρευνας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης τον τελευταίο καιρό, έχει έρθει στο φως ένας αριθμός περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης και έμφυλων διακρίσεων, αποδεικνύοντας ότι ο ακαδημαϊκός χώρος όχι μόνο δε μένει στο απυρόβλητο, αλλά αποτελεί ακόμα έναν κλάδο που οι παραβιαστικές συμπεριφορές τροφοδοτούνται από τις σχέσεις εξουσίας και εργασιακής εξάρτησης που δημιουργούν οι επισφαλείς συνθήκες εργασίας.

Ειδικότερα στο σωματείο μάς λάβαμε καταγγελία για περιστατικό εργοδοτικής αυθαιρεσίας και εξώθησης σε παραίτηση από το μέλος μας υποψήφια διδακτόρισσα, από μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (Πα.Πα), Επιστημονικό Επιβλέποντα της Διδακτορικής Διατριβής καθώς και Επιστημονικό Υπεύθυνο (ΕΥ) ερευνητικών έργων στα οποία η ίδια συμμετείχε. Για το εν λόγω μέλος ΔΕΠ είχε προηγηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) κατά το 2021 έπειτα από καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση έτερης συναδέλφισσας και Διδακτόρισσας του πανεπιστημίου Πατρών, η οποία κατά τα χρόνια εκπόνησης της διδακτορικής της διατριβής είχε ως ΕΥ τον συγκεκριμένο μέλος ΔΕΠ. Η καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση, όπως μας ενημέρωσε και η ίδια η συναδέλφισσα που την κατέθεσε, απευθύνθηκε προς την Πρυτανεία, το τμήμα Βιολογίας και την Επιτροπή Ισότητας του Πα.Πα καθώς και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι). Το πόρισμα της διαδικασίας της ΕΔΕ που διεξήχθη, κατατέθηκε στον πρύτανη κ. Χ. Μπούρα, ο οποίος επέβαλε “την πειθαρχική ποινής της έγγραφης επίπληξης με τη σύσταση για τήρηση εφεξής των κανόνων συμπεριφοράς που πρέπει να επιδεικνύουν τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, ώστε να μην θίγεται το κύρος του Α.Ε.Ι. και των λειτουργών του”. Πρόκειται κατά τη γνώμη μας για μια απαράδεκτη απόφαση η οποία πέραν του ότι έριχνε στα μαλακά τον καταγγελόμενο,  αφήσε έκθετες/ους τους συναδέλφους/ισσες που εργάζονται διεξάγοντας ερευνητικό έργο στο εργαστήριο του καταγγελόμενου, όπως απέδειξαν τα γεγονότα που ακολούθησαν.

Από την στιγμή που ο καταγγελόμενος ήταν σε θέση να γνωρίζει πως η Υ.Δ  κατέθεσε στην ΕΔΕ που πραγματοποιήθηκε για την καταγγελία σεξουαλικής παρενόχλησης που υπήρχε προς αυτόν, ξεκίνησε ένα μπαράζ κινήσεων εργασιακού εκφοβισμού, απόπειρας λήξης της σύμβασης της που οδήγησαν την συναδέλφισσα σε παραίτηση από το διδακτορικό της. Επιβεβαιώνεται πως στο πλαίσιο απουσίας συλλογικής σύμβασης εργασίας στο κλάδο, αλλά και αντίστοιχου νομικού πλαισίου που να παρέχει δικαιώματα και να προστατεύει τους εργαζομένους, θα διαιωνίζονται περιστατικά εργασιακού εκφοβισμού και διακρίσεων.

Από μεριάς μας δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράσταση μας προς κάθε συναδέλφισσα/ο που καταγγέλλουν περιστατικά εργασιακού εκφοβισμού ή χάνει την εργασία της/ου (είτε με εξώθηση σε παραίτηση, είτε με “λήξη” προγραμμάτων, είτε με καθαρή απόλυση) λόγω των έμφυλων χαρακτηριστικών του. Στεκόμαστε στο πλάι των γυναικών και ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων που καταγγέλλουν περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης, ωστόσο δε θα περιμένουμε μέχρι την επόμενη καταγγελία όπως έπραξαν οι επίσημες δομές του πανεπιστημίου Πατρών συγκαλύπτοντας εν τοις πράγμασι σοβαρά περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης και εργασιακής αυθαιρεσίας.

Απαιτούμε την άμεση απομάκρυνση του καταγγελόμενου ΔΕΠ από οποιαδήποτε εκπαιδευτικά-ερευνητικά καθήκοντα και την ηθική αποκατάσταση των καταγγελλουσών συναδελφισσών. Δεν αρμόζει από οποιαδήποτε σκοπιά τήρησης ακαδημαϊκών, εργασιακών, εκπαιδευτικών και ηθικών αρχών, να συνεχίζεται η παρουσία του συγκεκριμένου μέλους ΔΕΠ στους χώρους που εργαζόμαστε και σπουδάζουν εκατοντάδες φοιτητές και φοιτήτριες κάθε χρόνο. Αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπει και το ίδιο το τμήμα Βιολογίας με βάση την ανακοίνωση που εξέδωσε, έπειτα από παρέμβαση που πραγματοποιήσαμε μαζί στη συνέλευση τμήματος.

Καταθέτουμε προς την Πρυτανεία και κάθε ενδιαφερόμενο σχετικό φορέα τα κάτωθι αιτήματα μας και παλεύουμε για την πλήρη κατοχύρωση τους.

– Ζητάμε πλήρη διαφάνεια και ενημέρωση του σωματείου μας για τις ενέργειες της πρυτανικής αρχής και της συγκλήτου σχετικά με την καταγγελία της συναδέλφισσας μας. Θεωρούμε επιτακτική την δημιουργία κοινής επιτροπής του ΣΕΡΕΤΕ Αχαΐας με τα υπόλοιπα σωματεία εργαζομένων στο πανεπιστήμιο και συλλόγους που θα λειτουργεί ως ασφαλής χώρος για την κατάθεση καταγγελιών των εργαζομένων και φοιτητριών σε σχέση με ζητήματα έμφυλων διακρίσεων.

–  Ζητάμε την αποπομπή του εν λόγω μέλους ΔΕΠ από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Να διασφαλιστεί ότι το εν λόγω μέλος ΔΕΠ δε θα αιτηθεί θέση σε κάποιο άλλο Ίδρυμα της χώρας. Καμία ανοχή στις κακοποιητικές συμπεριφορές, στις παρενοχλήσεις, στις διακρίσεις λόγω φύλου και σεξουαλικότητας στους χώρους δουλειάς. Να προβλεφθούν στις συλλογικές συμβάσεις διατάξεις για την προστασία των εργαζομένων από την σεξουαλική παρενόχληση και την κακοποίηση. Μισθοί υπερημερίας όταν εξαναγκάζεται ένας/μία εργαζόμενος/η να φύγει από τη δουλειά λόγω παρενόχλησης από τον εργοδότη. Άμεση δικαίωση σε περιστατικά σεξιστικών, εργοδοτικών αυθαιρεσιών, ηθικής και ψυχολογικής παρενόχλησης (mobbing) στους εργασιακούς χώρους.

– Την ηθική δικαίωση των συναδελφισσών. Να συμπεριληφθούν στις ερευνητικές εργασίες και στις δημοσιεύσεις για τις οποίες έχουν εργαστεί με μέριμνα του πανεπιστημίου Πατρών.

Υπογραφή συμβάσεων εργασίας για τους εργαζόμενους/ες στην έρευνα και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με μισθό, δικαιώματα στο ωράριο, στην ασφάλιση, στην υγειονομική περίθαλψη. Με κατοχυρωμένα δικαιώματα για την προστασία των εργαζόμενων εντός και εκτός του χώρου εργασίας από κάθε είδους εκμεταλλευτική και αντεργατική συμπεριφορά. Το παρόν πλαίσιο δεν αναγνωρίζει κανένα δικαίωμα των ερευνητριών/τών πάνω στην εργασία τους και ουσιαστικά τους θέτει εκτός από την ερευνητική δουλεία που έκαναν σε περιπτώσεις αντιδικίας ή αντιπαράθεσης. Να υπάρχει προβλεπόμενη διαδικασία άμεσης αλλαγής Επιστημονικού Επιβλέποντα σε περιπτώσεις αντιδικίας ή αντιπαράθεσης.

– Εφαρμογή κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στα ερευνητικά εργαστήρια και στους χώρους εργασίας. Πρόσβαση σε γιατρό εργασίας για όλες/ους τις/τους εργαζόμενες/ους στην έρευνα. Δημόσια και δωρεάν ιατρική, ψυχολογική, νομική υποστήριξη των επιζώντων βίας λόγω φύλου και σεξουαλικότητας. Οικονομική στήριξη και πρακτική στήριξη των επιζωσών.

Στο φόντο της 25ης Νοέμβρη, παγκόσμια μέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, κινητοποιούμαστε καλώντας όλα τα σωματεία και τους φοιτητικούς συλλόγους του πανεπιστημίου σε συγκέντρωση έξω από την πρυτανεία στις 11:00 π.μ.

Συμμετέχουμε στην πορεία που καλούν σωματεία-σύλλογοι και συλλογικότητες την ίδια μέρα στις 18:00 στην πλατεία Γεωργίου!

Advertisement
%d bloggers like this: